2013. november 19., kedd

Asztrológia: Az anyai ági ősöktől átöröklött karmikus programok

Tudom, nagyon sok szó esik újabban- néhány évtizede- a karmáról, velünk született kódokról, tudattalan késztetésekről és sorolhatnám…

Lényegében az élet megértése nem olyan bonyolult, mint amilyennek látszik. A szemünk előtt zajlik és nem titokban. Szőröstől-bőröstől megéljük, ahogy Hamvas Béla fogalmaz: mindenki benne van a pácban. A megértéshez a leegyszerűsítés vezet, csak nem akárhogyan.

Meghatározni, hogy mi az élet egy mondatban nem lehet, de ennél sokkal fontosabb az az alapérzet és tudás, amivel mindenki rendelkezik: az élet élni akar és nem megsemmisülni. Hála a kutató tudománynak, ma már tudjuk , nemcsak sejtjük, hogy a Semmi az is Valami. 
Valójában sokat elmond a sejtés szavunk, mert sejt szinten tudjuk azt, amit értelmileg és lelkileg nem merünk elfogadni. A “baj” is a megfoghatatlanból kezdődik . Akkor van baj, amikor igaznak látjuk a hamisat.

Legelső ok amiért az élet berobban, az az Erő, amit az asztrológiában Lilithnek nevezünk. Ez az ősok , ez a szomjas sóvárgás, amivel együtt ,az Abszolut Létezés eredendően Van. Így aztán, minden emberi személyben is ott van. Ahol a Lilith van , ott nagyon mélyen van a karma gyökere , a sóvárgás rettentő erős és sosem szabad még csak megpróbálni se elfolytani, számba se venni, mert úgysem lehet. A hermetikus teremtéstörténetet a honlapomon is el lehet olvasni.

Az élet sóvárog és berobban és megint sóvárog és berobban folyamatosan. Létrejön a Minden és a mindent kormányzó és egybentartó Törvény. Más néven Isten. Misztérium. Az Istent sosem szabad összekavarni az Abszolut Léttel. Két különböző valamiről van szó.

"Az élet növekedés afelé az abszolút felé, amit mindenki magában hord. Afelől, hogy az abszolút bennem van, nincsen kétség, és ez az abszolút közvetlenül beszél Istennel. Nem kell aszkétikus gyakorlatot folytatni, hogy az ember elérje. Nincs szükség böjtre és különleges praxisra. Az isteni törvénynek való engedelmességen kívül semmi sem jelent semmit, mert minden egyéb annak az egynek a következménye."
#HamvasBéla #ScienciaSacra

Azért vannak a Törvények, hogy segítségükkel eligazodjon az ember ott is, ahol a nem látható létezik. Hogy ne sodródjon értelmetlenül, hogy a Lilith sóvárgásokat tetten tudja érni. A Törvény mutatja , hogy az embernek felelőssége van, hiszen benne és rajta keresztül is megnyílvánulnak a Törvények. Micsoda csodálatos egységet képez a fizikai szervezet! Mennyi különböző rész képez egységet! Mind ugyanazt az érdeket és elvet “vallják” a részek.:)

A karma meghatározása, mint az már sok helyen elhangzik nem egyéb , mint tett, cselekvés. De mi az a tett, mi az az Ige, mi az a cselekvés? Hülye kérdés :) Hát maga az életünk, a mindennapi benyomásaink, eljárásaink, stb. 

Miért karmikus? Azért, mert nem értelemszerűen és tudatosan végezzük a karmikus hajlamainkból eredő cselekvéseinket, hanem tudattalanul, zsigerből, DNS -szintű kódból. Ki akarna beteg és kudarcal teli lenni?

Sokszor elhangzik az a balga szállóige, hogy tanulni jövünk a földre. Egyszer Müller Pétertől lehetett kérdezni egy fórumon keresztül, élőben, hogy mi az élet értelme? Azt válaszolta az Író , hogy a tanulás. És ha megbukunk? –kérdeztem. Kezdjük előlről- mondta Péter. Nagyon sértette a fülemet, a lelkemet, az agyamat, a mindenemet ez a teória. Ez nem lehet. A Müller Péter Ember tévedhet valamit. 

Aztán tovább kerestem. A tanulás semmiképpen se lehet cél, még akkor sem, ha azt mondom, a cél az út maga. Ez is közkedvelt szállóige. Tehát nem a tanulás a lényeg, hanem a tudás. Természetesen, hogy a tudás eljutásához tanulni kell. De hogyan? Lexikálisan? Nem . Elsősorban cselekvés által,benyomás által, a cselekedetek megfigyelése által, a tapasztalatok értelmezése által. Ez még mindig nem elég. Mert az se mindegy, hogy miképpen értelmezzük a benyomásokat. Ami nyomot hagy. Ugyanis értelmezhetjük a karmikus hajlamaink fényében is, hamisan. Vagy nem látjuk az igazságot vagy elbújunk mögé.

És eljutottunk a Fényhez. Ha a megszerzett tudás nem az igazi Fény jegyében áll, akkor tapasztaljuk ugyanazt újra és újra. Nem halálunk után kimondottan, hanem még életünk folyamán. 

Ha akkor is van Valami ha nincs Semmi, akkor nem lehet elmondani, hogy valami nincs úgy, hogy nem létezik. Csak úgy lehet fogalmazni, hogy ami Van , az vagy igaz vagy hamis. Vagy helyes vagy helytelen. Vagy tiszta vagy zavart. Vagy tudatos vagy tudattalan. A könnyebb fogalmazás és az érzékletesség kedvéért, persze az ember úgy fogalmaz, hogy létezik a Valami és annak a hiánya. Van Fény és annak hiánya. A Szeretetről nem lehet ugyanezt mondani, mert a Szeretet, az a valami, ami képezi az alapot. Kvantumfizikába ez a valami a mező, a mátrix, a hullám (?). 

Részecske akkor lesz, ha meg van figyelve. Valami akkor lesz a "semmiből", ha fény éri. Na, ide tehát Fény kell. Minden karmikus program és hajlam, valamikori és/vagy jelenkori Fényhiányból eredő zavarosság.Olyan kiindulás teljesen téves, hogy létezik Fény és Sötétség! Sötétség , mint ontológiai fogalom és létező valami nincs!! Teljesen más számoláshoz lehet jutni ezzel a hamis Teóriával. Kell vigyázni! Nincs ördög, hanem ördögivé tud válni valami, ha sötétben marad. Ha tudattalan marad.

A szenvedés tehát mindig abból fakad, amikor nincs tudatosság. Ilyenkor nem lehet látni, mi van, mi a baj, mi a zavar, mi zavar? Tehát a tudás az fény. A hamis fény a tudatlanság, tudattalanság. Nem számolunk azzal, ami a tudattalanban van , miközben az mozgat minket, akkor is , ha hisszük, akkor is ha nem. Akkor is, ha akarjuk és akkor is ha nem.

A szeretet lépalap. A szeretet akkor zavarodik be, ha zavaros a Fény. Ezért mindig a fényt kell vizsgálni. Azt kell nézni, hogy az Emberi Személynek hol zavaros a fénye? 
Példa: 
Kering a szállóige miszerint, “ Mindig bízz az első megérzésedben.Ha valamiről a szíved és a lelked mélyén azt gondolod, hogy rossz, az általában úgy is van.”
Elsősorban azért nem lehet semmire se jó a fenti megfogalmazás, mert ahonnan az értelem hiányzik, ott nem lehet fényt gyújtani.Ha valamit nem értünk, az félelemmel tőlt el. Elvek nem mászkálnak önmagukban, tehát azok is, mint minden más, személyeken keresztül tapinthatók. Megkérdezve a személyt, aki ezt mondja és tetszikeli, kiderül, hogy csak akkor tévedés a megfogalmazás, ha nincs jól értelmezve. Na ugye. Tehát nemcsak a szív és lélek “mondja meg”, hogy MI VAN, hanem kell hozzá értelem is, sőt, ettől függ az igazság. A második mondatban már “gondolkodás” van, tehát jelen van az elme, ami a Fényterjesztés eszköze, hogy irányítson. Hogyan van jelen, ha azt mondatja velünk, hogy “amiről azt gondolod, hogy rossz, az általában az is”. Hogy mennyire hamis fényből ered ez a teória, a tárgyi valóságban lemérhető. Ami rossz, ugyanis az nem mindig rossz , mint ahogy ami jó, nem minden esetben jó. Mert lehet, hogy éppen nem rossz az, ha megmondom az igazat, mert ezzel fényt terjesztek , aminél lehet látni merre kell menni, mennyi az annyi? És lehet nem jó, ha pofonverek valakit, de ezzel elkerüli a nagyobb csapásokat később? És lehet, hogy jót akarok, amikor valaki helyett el akarok végezni valamit, miközben ezzel megfosztom olyan benyomásoktól, amiktől tudásra tesz szert! 

És milyen érdekes, hogy végülis a lelkem mélyén , amivel érzek , egyben gondolkodom is. Tehát azzal a szervemmel, aminek nem csak az agy és nem csak a szív a fizikai megfelelője, hanem valahol egészen máshol van és inkább a hormonjaim és az idegrendszerem a testi megfelelője, azzal a szervemmel is gondolkodom. Vagyis a képzeletemmel és az empátiámmal. Akkor itt lehet valami erősen zavaros, ha nekem ilyen megfogalmazásokat kell alkotni , terjeszteni és tetszikelni. Ha rezonálok az ilyen szállóigékkel, akkor asztrológiai szemszögből az Ikrek, a Vizöntő és Halak által megtestesített konstelláció erőtereivel rezonálok. A Merkúr, az Uránusz , a Jupiter , a Szaturnusz és a Neptunusz által jelzett őserőkkel vagyok diszharmónikus rezonanciában. Tehát tudattalanul mondatja velem valamely negatív kódom a fenti szállóigét. Ha eszerint vezetem az életem, akkor addig fogok pórul járni- mert hazudok magamnak-, amíg valahogy belátáshoz jutok és kiderül számomra, hogy hol számolok rosszul, vagy addig járom pórul magam, amíg testi tünetekben fog mutatkozni a diszharmóniám. Például tönkremennek az idegeim, már annyiszor vezetett félre a jóakarásom és a rossztól való menekülésem. Vagy hatvanhatszor lesz csömör a számon, addig beszélek félre, csakhogy nekem legyen igazam. Vagy belelépek a talpammal valami keménybe, esetleg tyúkszem nő a talpamra, eltörik a lábam bokában, lábszárban, combcsontom kilukad. Stb, stb. Ahány arány és árnyalat, annyiféle tünet jelentkezhet.

Az ember azért is felelős amit képzel. Azért is felelős, hogy tudattalanul helytelenül képzel. Akkor mi jobb? Találgatni egy életen át, hogy mi lehet a tudattalanba vagy feltárni azt? A munka akkor se könnyű, amikor már tudom, hogy mire vigyázzak, amikor látom, hogy a tudattalanomba milyen kódok húzódnak, Mennyivel értelmesebb és érdemesebb tudni azt, hogy mit kezdjek a benyomásaimmal? Mennyivel egészségesebben lehet élni úgy, hogy közben uralom a tudattalanból feltőrni akaró irracionális késztetéseimet? 

A karmikus hajlamok nagyon sokfélék lehetnek. Az asztrológia segítségével nagyon pontosan be lehet határolni. Milyen nagy segítség a gyermekek helyes neveléséhez egy ilyen térkép! Milyen nagy segítség a felnőtt embernek is, hogy eligazodjon önmagában!

A személyi horoszkópban a karmikus pontokat a Sárkányfarok, a Lilith, és emellett jelentkezhet karmához hasonló nehézséggel egy letámadott Nap vagy egy nagyon pakolt ház. Ezen kívűl léteznek az ősüktől átöröklött karmikus programok, amelyeket Kozma Szilárd asztrológus barátom fedezett fel és szedett pontokba. 

Mikor Karmáról beszélünk, az ősök zavarosan megélt benyomásairól beszélünk. Minden egyes elem és őserő érvényesül egy emberi struktúrán belül és azon keresztül. Attól, hogy az ember nem akar róla tudomást venni és rendben összhangban élni vele, ezáltal próbálja elnyomni és nem venni róla tudomást, attól az illető őserő nem fog eltűnni.
Van akinek a Tűz elemmel , másnak a Levegő és Víz elemmel gyűlik meg a dolga és van, ahol a Föld elem kerül elnyomásra. Van ennek irodalma elég, hogy melyik mit jelent, most nem kerül ez kifejtésre. Itt most azon kell legyen a hangsúly, hogy minden minket alkotó komponenssel harmóniában javallott lenni és mi történik akkor, amikor ez tudatlanság miatt nem realizálódik? Annak is van irodalma Ruediger Dahlke és Thorwald Dethlefsen jóvoltából, hogy mindennek lelki-szellemi oka van és a betegségeket nem lehet csak tünetileg kezelni.
Az asztrológia az okokkal foglalkozik. Feltárja a karmákat, az ősöktől átöröklött diszharmónikus kódokat. A jegyek szerinti karmákat bemutattam már. 

Most az anyai ági örökletes programokról szeretnék írni röviden, a teljes leírást meg lehet találni a Kozma Szilárd honlapján. 
1.) Fény és személyiségellenes program
Ennél a programnál a Nap-Mars-Szaturnusz – Plutó közti diszharmónikus fényszögalakzatokat kell figyelni. A szülöttnek önkéntelen késztetése van arra, hogy más személyeket és más nézőpontokat támadjon. Hamar beállhat a depresszió, nyílt vagy folytott kegyetlenkedés, brutalitás, büntetési hajlam. Ez a program úgy keletkezik, hogy az ősanyák rejtetten vagy nyílvánosan erős férfiszemélyekre haragudtak huzamosan. A szívbetegségek, a súlyos meghűláéses betegségek, migrén, vérnyomás, érrendszeri betegségek, agyvérzés, mind ezekhez a fényszögekhez köthetők.

2.) Gyermek és életellenes program
Itt a Hold-Mars-Plutó, Hold-Mars-Szaturnusz vagy Hold-Szaturnusz-Plutó negatív alakzatokat kell nézni. A szülött önkéntelenül elzárkózik a családtól, anyától, saját családvállalástól, a gyermekfogadástól. Az anyai ági ősöknél többszörösen megtörtént magzatelhajtás, vetélés. Korai terhesség, menstruációs zavarok állnak be a szülött életébe, malformációs utódok jöhetnek világra ilyen álláskor. Feloldása a tudatosítás és a mantrázás annak érdekében, hogy a tudattalanba kódolódott hamis képek kitisztuljanak.

3.) Kaméleon program
Ez a színétváltás programja és a Neptunusz- Jupiter-Vénusz-Lilith közötti fényszögek jelzik. Ilyen diszharmóniánál, a szülött áltatja, ámítja magát és másokat is áltat. Akkor áll elő ez a program, amikor az ősök szándékosan vagy szándéktalanul de beleélték magukat a mások és maguk áltatásába valami felől, amivel nem bírtak egyenesen szembenézn. Kedvenc szentjüknek is próbálták bemagyarázni, hogy szándékuk tiszta. Mély gyökerű program. Mentális, zsigeri színvonalról keletkezik, mintha a kényelem vagy a kéjállapot egyetemes szükségszerűség lenne. Mintha nem az élet fennmaradása érdekében lenne az élvezet, hanem az élvezetért önmagában.

4.) Hamis felelősség programja vagy felelőtlenség programja
A Szaturnusznak , 2 vagy több más bolygóval alkotott fényszöge mutatja. A szülött ilyenkor egy folyamatos aggodalmaskodásban létezik. Kényszerbebiztosítási képzetei vannak. A felelősséget vagy eltúlozza ( aggodalom) vagy pedig elhanyagolja (közömbösség). Nem bízik a sors pozitív rendeltetésében. Ilyenkor lép fel kalcium és magnéziumhiány, csont és porcbetegségek.

5.) Sors és megváltásellenes program
A Plutónak a Nappal, Marssal, Jupiterrel, Uránusszal alkotott, különböző alakzataiból látszik ennek az isten elleni haragvásos kényszerképzetnek a programja. A szülött ilyenkor önkéntelenül az Istenre haragszik, úgy érzi nem tud egy lenni vele, mert a képzeletében az Istennek az elvárása nem egyezik a sajátjával. Fanatikusságba, vallásellenességbe ölt testet ez a program. A szülésnél jelentkező komplikációk , a magzatkihordási nehézségek ehhez a programhoz köthetők. Amikor a Szaturnusz is részt vesz az alakzatban, szinte feloldhatatlannak tűnik a program. Ellenszere a nevetés, a Bolond állapot megélése. ( A Bolond alatt nem egy diliset kell érteni, hanem azt az állapotot, amikor az ember képes önmagában kikacagni hitetelenségét és fanatizmusát, miközben igyekszik a kiegyenlítődés állapotában megmaradni.

6.) Hamis boldogság és örömszerzési program
Ez abból olvasható ki, amikor a Vénusz a Holddal, Jupiterrel, Szaturnusszal, Neptunusszal zár be negatív fényszögmintákat. A szülött önkéntelenül hajszolja az örömszerzést és boldogságot, irracionálisan fél ezek elvesztésétől. Beteges kényelemszeretet, mintha az életre be lehetne rendezkedni úgy, mint egy permanens week-end.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése