2011. szeptember 29., csütörtök

Makovecz Imre emlékére

http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/01/31/18/Vilagokon_at__Ter_ido_tudat_dimenziok_haloja.aspx

Tudatos élet

http://www.youtube.com/watch?v=_uuI9THKFCc&feature=player_detailpage

Ezt tényleg csak humorral lehet....

Asztrológiát ismerve és metafizikai alapon gondolkodva, gyakran ütközök az "erőszakos igazság" fogalmával. De úgy, hogy ezért , nem tudom milyen alapon ( mert akkor Ők , akik engem vádolnak, kinek hiszik magukat, ugye), megfojtanának, kitekernék a nyakam, és ki tudja mi minden jut eszükbe. Még olyan "szépet " is hallottam  Jóisten-hívő nőtől is, hogy :"Mi a f...szt képzelnek ezek"? Nem tudom, a Jóistennek tetszik ha a nemi szervét emlegetik, minden mondatban?

Amikor egyes tagok, azt a kérdést teszik fel, hogy "kinek hisszük mi magunkat", ez úgy folytatódik, hogy "netalán Jóistennek".Nekem nem a jóisten, hanem az igazság témája jut erről eszembe.

Miért nem tudhatom az igazságot máshoz képest jobban? És miért kell ezért rám haragudni? Érdekes téma. Vagy, ha tudom is esetleg, ne erőltessem. Hmm.

Tehát a kérdés az: az igazságot lehet erőltetni? Vagy az igazság el nem fogadása váltja ki azt az ellenállást, amit tévesen erőltetésnek hisznek? Vagy: ha el akarom fogadni az igazságot, akkor nem kéne előszőr megvizsgáljam, hogy vajon tényleg igazat mond a másik, vagy nem? Ránk volt kezdettől fogva, hogy ha asztrológia, az csakis marhaság lehet.

Egyáltalán lehet az igazságot kiforgatni (nem forgatni- mert azt tudom, hogy lehet)?

Van olyan a Nagy Létezésben, hogy az igazságot meg kell alkotni, vagy eredendően már Van? S ha eredendően van igazság (isteni igazság), akkor azt látva , nem kötelessége az embernek amellett kiállni? Ez, erőszak lenne?

Létezhet-e "minden relatív", ha van igazság (Ige), amihez mérni lehet?

Vajon miért nem teszi fel magának az ember ezt a kérdést, mielőtt ítélne.

Haragszanak rám, hogy elemeznivaló anyagnak tettem fel egy-két levelet.

Lehet valakire haragudni azért, mert keresi az igazságot? Humorral ? Ne vicceljünk.

Jézustól engedélyt kellett kérni, hogy az általa elmondottakat bárhol feldolgozzák? Kell a papoktól engedélyt kérni, hogy a bibliába levő szövegeket bárhol és bárki által elemezni lehessen?

Ha igazat tartalmaznak azok a levelek, amiket én feltettem, megállják a próbát, akkor miért kell ettől félnie annak, aki írta?

Elképesztő az emberi butaság!!! Egeket renget. :)

Meglehet a Jóisten is nevet egy nagyot!

2011. szeptember 28., szerda

Felismerések

Amit én ezen a konfliktusos és vitás helyzeten keresztülmenve jobban látok az, hogy most már biztos lehetek abban, hogy a konfliktus mindig kiérlel a sok szemét mellett értékes felismeréseket is.

Régóta gondolkodom a harc, a csata értelmén és azon, hogy tényleg nagyon fontos életeelem a harcban való részvétel, minden egyéb komponens mellett. Csak itt tudja az ember felismerni, hogy a félelemnek mekkora hajtóereje is van, de mekkora romboló is. Hogy nem úgy kell eljárni, hogy amit az ember nem ismer, elkezd tőle félni, ahelyett, hogy belemenne és megismerné.Hogy nem azért van a harc, hogy benne és általa hősők legyünk, hanem hogy világossá váljon, hogy nincs mitől félni, mert minden bennünk van, amire szükségünk van, csak oda kell fordulni. Hogy nem az a lényeg szerinti értelme a harcanak, hogy győzzünk, hanem hogy részt vegyünk és benne magunkat nemesítsük. Nemesítésen azt értem, hogy a félelmet,lehúzó erejétől megváltsuk és átkonvertáljuk magabiztossággá. Arra az önbzalomra és ősbizalomra, hogy bármilyen élethelyzet adódik, ne legyen az első a stressz, a bizonytalanság,hanem az a tudatosság álljon be, hogy az ember mindig kpes helytállni.

Hogy mi a fegyvere a szellemi embernek? Az igazságra és a Lét tisztítására alapozott Szó. És a Szónak a gyakorlatba való és gyakorlati területekig való beváltása. És mi van segítségére az embernek abban,hogy fegyverét nem ejtheti el úgy, hogy rögtön ne is találja meg újra? Az Egyetemes Törvények. Ha az Egyetemes Törvények alapjain harcol az ember, okvetlenül fejlődik és nem a nyereségért harcol, hanem azért a "dícsőségért", hogy nem árulja el az igazságot. Ahogy Hamvas mondja: ha úgy is látszik, hogy az igazság elhagy, én nem hagyom el".

Mindenkiben ott van és mindenki az egyetemes , kozmikus világrendet hordja alapjainál és az által létezik egyáltalán. Tehát ellensége nem vagyok senkinek. Csak az igazságot szeretem és aszerint beszélek mindenhol, akkor is, ha ez más számára nem így látható.
Olyan igazságot, mint az, hogy a szülés egy egyéni feladat és élmény , én csinálom, legyen akárhány orvos és elmélet , és semmi se helyes és elfogadható, ami ez ellenébe szól. Ha ezt hírdetem is, tűzön-vízen keresztül, akkor is igaz marad és ha nem hírdetem, akkor is igaz marad, de utóbbi nekem nem lesz igaz, csak ha belátom , elfogadom és gyakorlom is.

Ha nem sikerül gyakorolnom, akkor is kitartok amellett, hogy ez a normális, csak én képtelen vagyok véghezvinni, saját korlátoltságom miatt. Mely korlátoltságot is én alakítom magamnak. Ha egyetlen nőnek skerül, nekem is kellene. ezért tisztelem azt, akinek sikerül és nemhírdetem azt, hogy lehetetlen vagy nem mehet másak is. Amitől mehet ne a normális szülés  az az ősbizalomba vetett hit és semmiképpen nem a tudományba vetett hit.

Ha az ember attól boldogtalan, hogy nem az élet nehézségeire való edzettségre volt nevelve, akkor gyerekemet igyekszem a lehető legjobban és legnagyobb mértékben arra nevelni, hogy szeresse a nehézségeket és szokja meg, legyen bátorés konfliktusfelvállaló. Ha nem is sikerül beváltanom ezt a meggyőződésemet maradéktalanul a saját életemben, senkit se fogok még véletlenül se arra buzdítani, hogy helyes a kényeztetés és az elnézés.Miért? Mert számomra teljesen világos, hogy nem az az értékrend, hogy fogyasztva kényeskedek és kényeskedve fogyasztok hanem érett ember módjára megnézem mit eszek , mennyit és miért értékes számomra az, amit végzek, amit gondolok, ahogy gondolom.

Ha visszalépek ettől és másnak mást beszélek, mint amit igyekszek beépíteni saját életemben, azzal elsősorban önmagamnak ártok, mert önmagam is elbizonytalanítom. Mást meg félrevezetek és összezavarok, a világos logika helyett.

Tehát inkább támadják az én szempontjamat és állítsák be azt hülyének, mint hogy az igazságot eláruljam. És inkább legyen hülye az, ami hamis, mint normális az, ami igazságtalan. Attól nem múlik el semmi, ha rossz néven nevezik. De attól a pozitív oldalát veszi fel a helytelen, ha vizsgálattal és átélve azt, kiderül, hogy mi értelmes. Fény vinni, értelmezni. Ez a Lét fix pontja, amihez mérek.Emellett kitartok. Semmivel sincs kevesebb jogom kitartani mellette, mint másoknak a helytelen, át nem vizsgált, fel nem ismert helytelenségek mellett. De ugyanaz a dolgom , mint másnak: a Létet tisztítani, fenntartani.

Az igazságot nem én alakítom ki, csak megláthatom. És megmaradhaok benne. Oszthatom is. Mindenki teheti, mint ahogy teszi is.Azt ossza, ami az övé. De nem az osztástól lesz valami igaz.Tehát nem kell attól félni, hogy valakire "ráragad" valami, abból, amit én mondok, mert a beeresztő, felfogóképessége mindenkinek saját döntésétől függ.

Tehát köszönöm, hogy ezeket ezentúl is tisztán láthatom, köszönhetően a kismamaklub konfliktusnak is.

Háborgásban nem lehet csak homályos látás és homályos ítélet

"Úgy vettem észre, hogy nagy felháborodást keltett a kismamákban az, hogy fenntebb úgy fejeztem ki magam: szabja-vágja.
Nos, mindamellett, hogy most, miután kitíltottak, ők si szabnak vágnak, csak teljesen szabálytalanul, mert nem védekezhetek (ők fosztottak meg ettől).

Mi ebből a látnivaló? Sokminden. Ami eszembe jut az a következő: az élet is rendesen szabja-vágja az embert, szentimentalizmus nélkül, amikor ellenállást tanusít az ember az élettel szemben. Sose vettem észre azt, hogy nagy ellenállást ne kövessen elbotlás, gátlás, visszacsapódás.
Annyira nehéz az életet megélni úgy, hogy menet közben- életet viselve- azt is észrevegyük milyen igények szerint élünk. Sőt azt is, hogy gyökérigényenk azok, amik az egészségünk szempontjából mérvadóak. Veszem Viola tojáspéldáját, mert szemléletes.

Viola azt akarta kifejezni, hogy nem abból indulunk ki, hogy kitől érdemes tojást venni _ őstermelőtől, aki tisztább tojást ad el, magyartól, mert mi is azok vagyunk, hanem azt , hogy nem is fogunk mástól venni, ha megértettük, hogy a létezésünk egészséges megélése a MINÉL TISZTÁBB ÉS ÁTLÁTHATÓBB IGÉNYEINKEN ALAPSZIK. Hogy az igény a legeslegelső megvizsgálandó része a lényünknek!!

Kiragadtok, kismamák egyes részeket az egész leírt mondandókból és azon felháborodva és ezáltal elvakulva, elsiklottok az összes más információ, közlendő anyag felett. Persze, nem mindenki. van , aki érti és van aki megijed attól, hogy érti és inkább visszaáll a homályba.

Nincs erőszak abban, hogy el kell valamit fogadni, van törlőgomb. Aki felmérgelődik,önmagát hergeli, mert bár nem akarja, mégis elolvassa, majd nem érti és akkor ideges és ideges attól, hogy ideje ráment.

Ezekért, már meg se haragudjatok, de nem vagyok hibás. Közüsségi oldalon mindenki azt írja, amit tud. Elolvasni viszont az olvassa el, aki akarja. És ez egyéni döntés.


Viszont a sok butaság is nagyon fárassza az embert. És a sok maszatot megint tisztára tőrülni.
Ezért arra kérlek, Viola, hogy a neveknek csupán a kezdőbetüjét hagyd meg, a szabja -vágja kifejezést tedd idézőjelbe.

Ugyanis az idézőjelbe tett "szabja-vágja" ugyanaz, mint amikor más kismamszemélyek "hátraesnek", "feláll a hajuk", "szent habakukkolnak" és ilyenek. Ha nekik joguk van ehhez, nekem is, ezért aztán végképp semmi háborognivaló nincs!

Köszönettel

Linda"

2011. szeptember 27., kedd

Ellentétes szemléletek fejlődéshez vezetnek

Már írtam pár alkalommal arról, hogy a bulvárasztrológia és a sorsfeltáró asztrológia között nincsenek megfelelések. Előbbi arról szól, hogy hogyan lehet a sorsot kicselezni, utóbbi, hogyan lehet úgy beteljesíteni, hogy minél kevesebb legyen a súrlódás. Vagyis az ember szenvdése. A szenvedés abból fakad, hogy az ember ellenáll a egyetemes törvnyszerűségeknek .Meg kell nyílvánuljon azember életében minden őselv és ez nem mindig kényelmes az ember számára. Ezért próbálja elkerülni.

Vannak vehemens üldőzői az asztrológiának, sokszor  iskolázott emberek szájából. Persze, ha lenne fogalmuk a sorsfeltáró asztrológia nagyszerűségéről, más lenne a meglátásuk. Tapasztalatom, hogy olyanokkritizálják a legjobban, akik sose bele se merültek. Hát így nem is lehet valamiről írni komolyan, nem lehet állást foglalni.

Meglátásom, hogy amikor sorsról beszélünk és emberi rendeltetésről, küldetésről, akkor egészen mindegy, hogy valaki mennyire iskolázott. Sorsa mindenkinek egyformán van és azt be kell tőlteni. Abban senki se szabad, hogy a sorsát kerülgesse, csakis abban szabad, hogy azt önként teljesíti be, vagy kénytelen kelletlen, mert életében nehézségek érik, sérülések, betegségek , stb.

A sorsfeltáró asztrológia azt tudja megmutatni, hogy az embernek hol vannak, milyen életterületen feladatai. Szenvedései mely életfeladat vagy rendeltetéskerülgetés miatt álnak be. A többi az emberen  áll.

Tehát ártani abszolut nem tud ártani az asztrológia, ha értelmezésre van használva.De másképp se. Mivel csak a szimbolikákat olvassa ki abból, amivel születtünk. Azt nem lehet letagadni, hogy mindenki születik, azt se, hogy sors van. Mindenkinek ugyanúgy.

Nagyon jól érthetően ír erről a kortárs pszihiáterek és írók: Thorwald Dethlefsen és Ruediger Dahlke is. De megtaláljuk értelmesen bemutatva az asztrológiát Hamvas Bélánál is,C.G Jungnál is. Ugyanúgy mint a metafizikai életszemléletet. A helyesen felhasznált asztrológia  metafizikai alapokkal számol.

Nézzük hogyan ír Thorwald Dethlefsen:
"Az asztrológiai tanácsadásnak az a feladata, hogy az ember tudomására hozza, milyen "tantervvel" született a világra, s megmagyarázza neki  azokat a príncipiumokat, amelyekkel szembesülnie kell."
"Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése.A születés formai esemény, amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik, s egy tartalmat reprezentál."
"A születéssel nem egy "tiszta lap"jön a világra, azaz egy tiszta, szűzies lélek, ahogyan a gyermeket elképzeljük, akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg."
" Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról, hogy amit valóban megismerünk, azt megtanuljuk szeretni is. A gyűlőlet mindig azt jelenti, hogy aki gyűlől, nem ismeri gyűlőlete tárgyát."

Például így uszította az asztrológiára gyűlőletét egyik- saját elmondása szerint- magasan iskolázott személy:

"Ti mit kepzeltek magatokrol, hogy olyan primitivek, tajekozatlanok vagytok, mint az Australopithecus, de azert van merszetek kifigurazni a kismamaklubos, ertelmes, iskolazott, tanult es foleg joszandeku embereket?? Ezt tartjatok ertelmes vitanak, hogy bardolatlanul rohogtok a joszandeku embereken azon a pszichotikus forumotokon? Meg a magyar helyesirasrol sincsenek elemi ismereteitek, de kioktatni akartok agyrem elmeletekrol? Elmeorvosi kezelesre szorultok, es tanacsokat mertek osztogatni tapasztalatlan anyaknak? Az a logikatlan, amit ti kepviseltek, egyik leveletekben amellett kardoskodtok veresszajuan, hogy a gyermek csaladi korben nevelkedjen, utana meg kiderul, hogy a csaladi kor az ugy nez ki, hogy rideg legkorben sir a gyerek kedvere, mert fegyelmezes alatt van. Undoritoak vagytok, egyszeruen. Kedvem lenne cikket irni rolatok minden kolozsvari ujsagba, hogy ovakodjanak toletek. Ezt posztoljad az idiota blogodon es a forumotokon, ugysem olvassa senki, aki beszamithato.
drd. Andras Zs., aki tanult, muvelodott szemet modon vagy 20 evet, ellentetben veletek ..."
Kedvs Felháborodó! Teljesen fölösleges így haragudni, mert ha tudná mit mond, nem beszélne így. Képzelje el, hogy saját szakmájában, amiben doktorált, valaki laikus elkezd érvelni és magának kikérni- anélkül , hogy lenne fogalma róla -hogy az ön által képviselt tudás semmit nem ér, primitiv. Illető persze sosem mélyedt el az adott ismeretanyagban...
És akkor még csak nem is lehet a kettőt egy lapon emlegetni. Hányan voltak és vannak , az idők folyamán tudó emberek egyetemek nélkül , akiknek a tanácsai felszabadítólag hatottak és milyen ijesztő, amikor sokszor a legtöbb iskolai tudással se tudunk az életben boldogok lennei és felszabadultak. Milyen rossz az, ha elönt a gyülőlet is például..
A meg nem értésből fakad a legtöbb baj, úgy látszik.
.


2011. szeptember 26., hétfő

Szétválasztható-e az Anyaság az Emberségtől?

Violetta, aki kizárásra került a Kismamaklub listájáról, annyiban "vétkes", hogy normális anya szeretne lenni és ezzel együtt, az anyasága helyes megélésén keresztül, jobb ember is szeretne lenni. Ennek érdekében belefogott az életébe és saját választásából, anyja lett a sajátján kívűl még három gyermeknek. Megosztja saját tapasztalatait és meglátásait másokkal is.
Mások nem értik, amit megosztani szeretne, de a tárgyi valóságot is teljesen figyelmen kívűl hagyva, lekezelik és kitíltják a fórumról Violettát, holott valójában azok kellenének kitíltásban részesüljenek, akik arra, hogy valaki  27 évesen  4 gyereket nevel csak ezt tudják írni: "én ettől nem esek hasra". No coment . Milyen értékrendet is tart szem előtt akkor a Kismamaklub? Mi fontosabb annál, hogy gyermekeink igazából kiegyensúlyozott és boldog felnőttek lehessenek és ne kerüljenek oda, hogy végiginfantiliskodják az életüket míg végül odakerüljenek, hogy ilyen szamár módon reagáljanak arra, hogy valaki 4 gyermeket nevel? Hát mi van ennél a világon nehezebb és áldozatosabb , ugyanakkor szebb munka, amikor sikerül boldog  embert faragni a gyermekeinkből?
Miért nyomósabb egy ilyen légből kapott "nem fogok hasra esni" nyilatkozás, mint amikor valaki a boldogtalanság okait keresi, ahhoz, hogy minél kevesebb vétket (elvétni a célt) kövessen el a gyermekei nevelése során?
Hát ezért van ennyi boldogtalanság és kiábrándultság a fiatalok körében és a mai világban, mert azok az emberek vannak üldőzve és kizárva , akik olyasvalamit mondanak, ami a konvenciónális füleknek sérelemszámba megy. Mindig így volt. Amíg valaki él és mond valami újat, nagyobb  a botránkozás és az üldőzés, mert amit azember nem ért, attól elkezd félni. Halála után, előveszik meglátásait, akkor jók lesznek. Legalábbis elfogadják azok is , akik , ha élne, lelőnék.
A sors ironiája abban van, hogy amitől az ember elzárkózik, nem ismeri meg jószántából, abba belekényszerül. Így, minél zárkózottabb valaki, annál erősebb alakban kell majd találkozzon az illető információval. Pl, aki harapós természetű, vagyis rejtetten agresszív, azt megharapja a kutya, vagy saját gyereke, megszúrja, megvágja magát, elromlik a metszőfoga idejekorán. Az őselvvel találkozni fog , akármennyire is akar csupa "jóság és jószívű" lenni. Mivel arról an szó, hogy erőszakkal lök egyet a másik emberen, kitíltja, nem engedi be az életébe az erőteljességet. Erőszaknak nevezi, ami elemi erő.

Az érdekes viszont az, hogy amikor megfosztunk egy közösséget valami újtól, a fejlődéstől is megfosszuk. Fejlődni ugyanis azt jelenti, hogy egyre tágabb tudattal rendelkezünk.Hogy újabb eszméket tudunk a magunkénak tekinteni, hogy tágul látókörünk. Aki kizár, azmagát zárja el. Ha vezető beosztásban van, lelke rajta, még hány embert zár be és el az információ elől.
Ha nem fejlődünk, gyermekeink látják kárát.
Szomorú.

Íme, a "nagy tett", amiért büszke lehet az ember magára. Nagyon hasonlít ez, másfajta vezetői stílusra is, ami megszokott a modern és a régebbi korokra is: ha nem bégetsz velünk együtt, csakis ellenség lehetsz.:) Ilyen helyen fejlődés vagy tolerancia nem lehetséges.Ahol kizárnak egy elemet, ott nincs egység, Ahol nincs egység, ott nem lehet valódi szeretet. Szeretet a szabadságban van , nem a szabadosságban és zártságokban.
"Kedves Listatagok!

Az utóbbi hetekben a Kismamaklub levelező listáján kialakult, indulatokat szító viták nyomán az Életfa Családsegítő Egyesület szükségesnek tartja mindenki szíves tudomására hozni a következőket:

  • A levelező listát és a Kismamaklubot is az Életfa Családesegítő Egyesület (a továbbiakban ÉCSE) működteti, így a vezetőség által hozott döntések a kismamák közösségére is érvényesek.
  • A listához való csatlakozáskor minden új tag megkapja az ezzel járó szabályzatot, amelyet kizárólag a jobb és zökkenőmentesebb működés érdekében hoztunk létre. Elengedhetetlen, hogy az új tag megismerje és elfogadja ennek tartalmát, a továbbiakban pedig ennek szellemiségében fejtse ki tevékenységét a listán,
  • Az ÉCSE azért jött létre, hogy támogassa a családokat életük mindent szakaszában, és ez fokozottan érvényes a babavárás, gyermekágyi időszak, valamint a csecsemőgondozás időtartamára is, továbbá azon igyekszünk, hogy megerősítsük a szülőket anyai/apai szerepükben. Támogatjuk a kötődő nevelést, az UNICEF és a WHO ajánlásai alapján meghatározott szoptatási időszakot, továbbá azt az elvet, amely szerint a csecsemőnek és kisgyermeknek elsősorban szeretetre és a szülei közelségére van szüksége biztonságérzetének kialakulásához és az egészséges személyiségfejlődéshez.
  • Elfogadjuk, ha valaki a miénktől némiképpen eltérő elveket hirdet, amennyiben azt kellő tisztelettel és az erőszakos térítés szándéka nélkül teszi, de nem fogadjuk el sem a kioktató hangnemet, sem pedig azt, ha valaki önmagát kizárólagos szakértőnek kiáltja ki egy adott témában, ezzel megsértve klubtársait.
  • Nem fogadjuk el, ha valaki a mieinkkel homlokegyenest ellenkező elveket hirdet. Úgy gondoljuk, ezeknek az érveknek nem ebben a közösségben van a helyük, ezért tisztelettel kérjük mindazokat, akik ebben érintve érzik magukat, hogy keressenek maguknak olyan közösséget, ahol bátran hirdethetik elveiket. 


Köszönjük a megértést, a tagok türelmét, bizalmát, kitartását, amelyhez igazodva mi is következetesen kitartunk elveink és tagjaink mellett!


Aláírják:
D.I,
Sz K 
S BTovábbá a listatagok tudomására hozzuk, hogy Jó Violettát kizárjuk a listáról. A kizárást két okkal magyarázzuk.

1. A szabályzattal ellentétben és többszöri felszólítás ellenére is a klubtagokkal szemben lekezelő, illetve kioktató hangnemet enged meg magának, és
2. olyan elveket, nézeteket kelt és hirdet, amik összegyeztethetetlenek az egyesület által képviselt értékekkel."
Béke poraira! Legyilkoltunk még egy lehetőséget a tapasztalásra.

(Mivel teljesen mindegy a polgári név, mert a Szón és Értelmen van a hangsúly, kérésre csak a nevek kezdőbetűit hagytam fent- így nem kell a szem a személyen megakadjon. Úgyis a mondandó a fontos).
2011. szeptember 11., vasárnap

Az a Fránya Bak Lilith

Nevetnem kellett, amikor valaki egyszercsak kifejezvén nemtetszését, amiatt, hogy az előadó többes számban beszélt , amikor az alapvető dolgokat fejtegette, így kiáltott fel:

-Miért nem lehet egyes szám, első személyben beszélni, például úgy, hogy "Én szedem a szedret". Miért kell azt mondani:" Szedjünk szedret".? (Értsd: mi ez a kényszerítés, mintha mindenki azt kéne tegye?)

Hát csak azért, kedves felháborodó, mert szedret mindenkinek akkor kell szedni, mikor érik, és nem akkor, amikor kedve tartja. Mert mehet érte télen vagy tavasszal, vagy késő ősszel valaki, mert nincs.

Ezért , kedves felháborodó el kell fogadni, hogy vannak Léttörvények, melyek mindenkire , ugyanott, ugyanabban az időminőségben érvényesek és ugyanazt kell elvégezni a gyümölcs élvezése érdekében.

Dehát a Bak lilith tudatlansága éppen itt van elrejtve és ott is marad, amíg Horoszkópból ki nem derül. Elő nem kerül és nincs tudatosítva.