2018. január 8., hétfő

Mi, miért, hogyan?


 Mottó :

"Ha meg akarod ismerni időtlen alap-rétegedet, előbb meg kell küzdened a rája-rétegződött időbeli személyeddel, mely az alapot elfedi előled. Bontsd szét személyedet és szemléld, mint idegent. Ne maradjon benne semmi rejtett, vizsgálatlan, tudatalatti. Ne maradjon benne semmi olyan, amihez ragaszkodsz, vagy amitől utálkozol, mert a ragaszkodás is, utálat is hamisít."

Weöres Sándor


 Az a belső erő, amikor provokációban, kísértésben sem inog meg az ember a pozitív őserők ismeretében, hanem folyamatosan képes a krisztusi megváltás-céljában, a belső ősbizalom és béke állapotában létezni, képes az éberséget fenntartani. Képes  a kellő spirituális összefüggésrendszerek magaslatából szemlélni az életben zajló eseményeket.

Csak annyira és azért  merül el a kísértésben, hogy leleplezze a kísértőt.

Amikor fájdalommal zárul egy-egy cselekvés, azt jelzi, valamelyik őserővel az ember nem harmóniában van, hanem diszharmóniában. A pozitív tőltetet valami elrontotta és ezért fájdalmakban végződik az adott dolog. Amikor nem sikerül a hitet gyakorolni, akkor  hiszékenység lesz helyette és ezzel együtt a hiszékenységnek megfelelő következmény. A hit a Jupiterhez , a Nyilas és a Halak uralkodójához rendelődik. A kísértés azért jelenik meg, hogy a hiszékenység, a cselekvésen keresztül hitté tudjon alakulni.Ha nem lenne kísértés, nem lenne sóvárgás, ami noszogasson a konfrontációra, hogyan jöhetne létre a megtisztulás? Elengedhetetlen a  tűz-műveletek különböző alkalmazásainak a megtörténte, az azzal való élés, ahhoz, hogy a rontó alakzatok megsemmisüljenek és felragyogjon az őserő éltető formája.

Megégettem a mutatóujjam. Milyen állapotban voltam? A szorongás állapotában. Tudjuk, hogy a szorongás a félelemnél is rosszabb, mert még nincs tárgya, de rombolóereje igen. Még nem jutott a tudatba a konkrét kép ami a félelmet gerjeszti, de rombolni már képes. Rengeteg minden volt a fejemben, a szívemben, a lelkemben, a 11 házas Ikrek napommal, Rák Holdammal  és a Rák Lilithemmel. Aggódás , agyalás, beleképzelés, problémafelnagyítás a családtagokkal kapcsolatosan. Bekapcsolt a kísértés, a Szűz negatív formáinak összes variánsa, mivel a Leszálló a Szűzben van, 2es házban, rajta az Uránusszal, Plutóval, Jupiterrel. Bőszen és ingerülten (mars a Nyilasban) szerettem volna elintézettnek látni (Szűz) a problémát. Ne kelljen szenvedni (Pluto), ne kelljen várni (ikrek), lehetőleg semmit se kelljen tenni, csak magától jöjjön rendre minden(Szaturnusz).

A mutatóujj, mint kézi alkalmatosság a Szűzhöz, a mutatás a vádhoz, a helyzetmegállapításhoz, ítélkezéshez ( Jupiter), a célzottság a tüzességhez, mint világosságot hozó lánghoz/fényhez köthető. Kavargás, káosz keletkezett. Az őserők "fellázadtak", tüntetés bontakozott ki bennem. Ugyanakkor a  keresgélés is bekapcsol,  a megoldás után, a sötétben a fénygyújtásra, a belső nyugalom és hit visszaállítására való kísérlet is egyben. A bősz, ingerült állapotom következtében, türelmetlenül nyúltam mindenhez magam körül. Meg is égettem magam.

Egy kis égetés és nagyobb égetés esetében, ha a mozgatórugót vizsgáljuk, azonos az indíték. A máglyára kerülés mozzanata  értékrendszerében ugyanazt hordozza, mint a kezünket ért égetés.Tűzzel járni azt is jelenti egyben, hogy az igazságot kiégetni. Az egykori inkvizíció tűzhalálra ítélte a "más igazságot" keresőket és hírdetőket. Megkockáztatom, hogy akiket utolárt a máglyahalál, azok is pont olyan bőszen tartották a saját(!!) igazukat , mint maguk az ítélkező inkvizítorok.

Igazságot keresni fontos és egyben veszélyes. Félni az igazságtól és közben arra áhítozni, mert felszabadít, olyan kín, amely nagy szenvedéseket okoz, ha az ember nem óvatos. Az igazságkeresés veszélyességét alábecsülni nem ajánlott, vállalni ezt az utat nem könnyű vállalkozás. Akinek viszont Nyilasi és Skorpiói tőltete miatt ez  az életfeladata, annak még nagyobb veszélyt jelent, nem törődni az igazsággal. Akarva -akaratlanul úgyis belevonódik ilyen fajta szenvedésekbe. Akár csak annyira , hogy amikor rosszul keresi, az ujját égeti meg, akár úgy, hogy nagyobb szenvedések árán kényszerül bele ebbe a tengelybe.

Ahhoz, hogy kevesebb szenvedéssel járjon a világos látást megszerezni és a megítéléseket lehessen megtenni,  meg kell tanulni a metafizikai szemléletmódot. Engedni kell a sorserőknek átalakulni pozitívvá önmagunkon belül. Az igazi konfrontáció az, amikor el kell engedni a hiszékenységet, a kevélységet, az irigységet, a tökéletességi mániát, a kifogásokat, stb. Meg kell tanulni a léttörvényeket , a sorserőket meg kell szeretni azért, amilyenek a maguk valóságában  és nem azért, amilyennek szeretnénk látni olykor őket. Gyengéknek és hatékonytalanoknak. Gyakori, hogy azt szeretné az ember , hogy ha hibázott, ne ő kelljen kijavítsa a hibáit( Szaturnusz, Jupiter). Valaki más hozzon felette ítéletet, lehetőleg olyat, ami tetszik és nem fáj.Pedig csak arról van szó, hogy azért fáj, mert elfojtjuk a jóravalóságot.

Csípőből (Nyilas), ítélkezni( Jupiter) nem jelent világos szemléletet és csak arról van szó, hogy nem elég ízletes az adott helyzet, szigorúságot kér. Fegyelmet . Türelmet. Hitet. Ha vakmerően belenyúlok a lerbe, hogy úgyse ér oda a kezem a forró széléhez, ostoba megítélés.Jupiter "isten" ezen nagyot nevet.Ez hiszékenység, amíg bőszültségből és képmutatásból ered. Hiszen alapállásom zaklatott. Hogyan tudnék kellően óvatosan eljárni? A kísértés ott van: nyúlj csak be, oszt meglátod, hogy milyen állapotban vagy.

A káosz behúzóereje a kísértés, viszont az éberség óvatossága által nem maradunk benne. Mindig egy szeletkéjét megtisztítunk, rendbe szedünk a saját káoszunknak. Minél inkább fenekedünk felhozni a zavarokat, minél inkább elrejtőzünk a negatív hajlamaink elől, annál erősebb kísértések keletkeznek, hogy rendezzük a káoszt.Annál nagyobb lehet a fájdalom, a súrlódás, a szenvedés.

Oda lehet fejlődni, hogy tudjunk magunkban állni és az őserőknek a pozitív alakzataihoz alkalmazkodjunk, azokkal éljünk és a káoszt óvatosan , de hatékonyan szemléljük. Nincs két valóság, csak egy és az által létezünk. Megégethetem magam vagy nem. Rájöhetek az okára vagy nem.Ha fáj, elrontottuk, ha felszabadít, megoldottuk. Így jártunk.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése