2010. február 19., péntek

AMIVEL ÉRDEMES SZÁMOLNI

Jó tudni, hogy:

-Az embert mindig saját maga tudatlansága vezeti , vagy fordítva , az ember saját magát követi. Nem háríthatja a felelősséget arra sem, hogy így volt nevelve, mert amikor felnőtté válik ( ha válik) akkor átértelmezheti azt amit tud és ami vezeti.

-minden valamiből származik, de amiből származik, az mindenkinek egyféle. Az Ősforrás egy. A zavar az értelmezésben keletkezik. Egy féle értelmezés szerint lehet értelmes életet élni. Az összes többi értelmezés csak részértelmezés lehet, így eleve hiányos, nem teljes. Ami belőle származik, az is csak zavar lehet.

-nem érdemes olyan életet élni, ami nincs értelmezve. Csak értelmezve lehet megtanulni látni . Ha nem látunk , vaksin megyünk és csak tapogatózunk.

-az értelem Fény. Ha nincs fény a szeretet sem szeretet, csak torz része annak. A hízelgés nem szeretet, a ragaszkodás nem szeretet, a pátosz nem szeretet. Szeretet is Fény is vagy van vagy nincs. És vagy Egy féle vagy zavaros. Homályos. Homályos zavaros fény (értelem) csak homályos , zavaros szeretetet tud szűlni. Fény nélkül tehát nem létezik szeretet. Amíg nincs fény , zavar van és ebben nem tud teljes szeretet születni. Magyarán: amíg nincs értelem, nem tud odaadás sem születni.

-Mindig személyesen kell alkalmazni az értelmezést, az átvilágítást. Akár a Yangot képviseli az egyén , akár a Yint. Mert minden egyénen belül, mindkét minőség megtalálható.

–a szexualitás a legalapvetőbb mozzanat, mert a két Teremtő Őserő, a két minőség csak így tud Egy lenni. Így tud kiegyenlítődni. Így tud születni egység. Valódi és nem hamis egység.


-nem végezheti a Yin a Yang dolgát és nem töltheti be egyik a másik szerepét.Ez zavarhoz vezet. Amikor ez történik, akkor az értelmezésben és a felelősség vállalásában van zavar. Amíg ez nincs a helyén, addig zavar van. Rend akkor keletkezik, ha a helyére kerül minden. Helyére akkor kerül, ha értelmeződik és az értelmezést követés vezeti. Felelősségvállalás.CSAK AZÉRT ami az enyém.Nem a más keresztjét kell vigyem. Az enyémet.

-Tudom mi a dolgom és AZT VÉGZEM.

-Mi a kereszt? Az az állapot, az a feladat, amikor azt végzem, ami logikus is és rendeltetéslogikus is. Ami vízszíntesen és függőlegesen is igaz és az enyém. Az én helyem a rendeltetés szinpadán.

-Ami rendeltetésszerűen nem logikus, tehát nem analogikus, az vízszintesen sem logikus. Ott csak hamis logika lehet.

-Senkinek , ami kívűl van , nem kell megfelelni. Csak ami belül van. És azt is folyton értelmezni kell. Miért?

-Mert létezik Ősforrásilag is káoszra való hajlam. Az asztrológia ezt Lilithnek nevezi. Létezik sóvárgás a valami másra. De ez rendeltetésszerűen van így, mert ez a sóvárgás kell a teremtéshez.Ez abszolut Őserő.

-A sóvárgást viszont értelembe kell rendezni. Ha ez megtörténik (mert állandóan van. Ez egy állandó folyamat.) a káosz nem borít el. Az örvény nem szív be. Az ember nem kerül a perifériára. Nincs elveszejtése önmagának.
Az ősrobbanás és a Teremtés egy állandó folyamat. Állandóan történik.

-Mi a kiegyenlítődés? Az a mentális magatartásbeli, gondolkodásbeli és cselekvési tevékenység, ami az egyént állandóan visszakapcsolja a Forrás állapotába . Magyarán : az a tevékenység, ami az embert az istentudata állapotába tartja . Abban a szellemi állapotban lehet (amennyiben helyesen értelmez és helyesen felelős) , ami nem más mint az Egy, az Egész-ség állapota.

-Amikor az ember nem egészséges, akkor ez azt jelenti, hogy nem az Egységlogika szerint él. Nem eszerint vezeti magát és az élete eseményei sem ennek fényében történnek. Ha nem az Egységlogika szerint képzeleg akkor nem képes visszakapcsolódni a Forráshoz.
Tehát valahol zavar van, zavar keletkezik.

-Senki ebből nem tudja kiemelni az embert csak saját újra értelmezése, saját újra behelyezkedése a rendeltetéslogikába. A teljes felelősség felvállalása.

-Akkor fél az ember , amikor a FÉL-elem állapotába él. Nem az EGÉSZ-ség állapotába.
Nem képzeli magát Egy-nek, Egységnek, csak FÉL-elem nek.

-Ott, abban az elképzelésben lehet a baj, ahol félünk. Ott nem látunk valamit a rendeltetéslogika szerint. Ott nem fogadunk el valamit ennek a logikának az értelmében.

-Nem számít, hogy a többség hogyan látja és vezeti az életét, mert csak szét kell nézni és látszik, hogy valami , valahol nem jó, nem helyes.

-Attól, mert valamit sokan ugyanúgy csinálnak és látnak, még nem feltétlenül igaz is.
-Mi igaz? Ami rendeltetés szempontjából megállja a helyét.

-Nem kötelező mindenkinek betegnek lenni.De akárki megbetegedhet és félhet és mindenki idekerülhet, aki nem az Egy értelmében képzeleg. Ez teljesen független a polgári értelemben vett státusztól. Az Orvos is , a koldus is , amikor influenzás lesz, ugyanaz történik: rezonálnak a betegség kiváltását végrehajtó vírussal. Nem a vírus az ellenség. Az csak eszköz, információ a hiányra , a zavarra ami a két ember szervezetében (ami ugyanazon elv szerint műkődik, hiába az egyik orvos , a másik koldus) fellépett.
Nem a vírus „hozza magát” az emberrel egy frekvencián levő rezgéssel, mert erre képtelen. És tudata sincs, hogy ezt erőszakkal megtegye. Az ember „viszi le” magát olyan rezgésszintre, ahol „találkozik” a vírussal. Öntudatlanul, részben tudatosan olyan állapotba hozza magát, ahol a rezgésszintje, életigénylése, életenergiái műkődtetése alacsony. (Gondoljunk arra, amikor valaki lebetegíti magát csakhogy kikerüljön valami feladatot).

-Az ember nemcsak a testét táplálja (anyagi élelemmel), hanem az imaginációját is eteti ideológiákkal, elképzelésekkel. Meg kell nézni, vizsgálni, értelmezni, hogy azok az elképzelések , amikkel az ember eteti magát-saját imaginációját- mennyire felelnek meg, illeszkednek be a rendeltetéslogika rendjének, rendjébe. Ugyanis a Egyetemes Törvények értelmében és ezen belül a Mágia Törvénye értelmében, ami a legelső , amit az ember az imaginációjába, a Teremtő képzeletébe behelyez és éltet , az lesz az illető ember táptalaja és ami vele történik, az ennek fényében történik. Magyarán: az ember saját imaginációja tartalmainak a végrehajtója!!!!!
Fontos tudni, hogy az imaginációhoz nem lehet plasztikus értelemben hozzáférni. Az nem egy megfogható valami. A kép viszont már megragadható. Ezért amikor imaginációtisztításról beszélünk, akkor arról van szó, hogy a horoszkópunk segítségével feltérképezett hamis képeket, elkezdjük tudatosan épített helyes képekkel felcserélni. Más szóval: értelmes , helyes képekkel „lőjjük be „ a teremtő képzeletünket, hogy ne a régi –velünk született- hamis „kódok” szerint jöjjenek létre, alakuljanak a minket vezető (saját) elképzeléseink, hanem a tényleges helyes „kódok” szerint.
Így tudunk életünkön változtatni.
Sehogy máshogy. Beszélünk itt, olyan kaliberű változásról és változtatásról ami hosszú távon egészséget és harmóniát eredményez.

Összegezve: az a helyes és értelmes ami Egy-szerű. Ami az Egy fényében van értelmezve és innen van felvállalva. Ami rendeltetésszerű és törvényszerű.
Vallás nyelvezetben : ha az isten akarata nem egyezik az ember akaratával, azt ugyis az ember szenvedi meg.

A Teremtés folyamán többek között ,megjelenik a 4 elem, a tíz ősminőség és a 12 jegy, ami az asztrológia segítségével és az analógiás értelmezés segítségével megismerhető.

Csak ilyen értelmezésben hozza az asztrológia, mint tudomány azt a segítséget, ami ahhoz szükséges, hogy az egyes ember megismerhesse, mi rejlik tudattalanjában, milyen téves képek és tartalmak miatt alakítja az életét önkéntelenül –sajnos elég gyakran- tévesen, zavarosan. Miért vétkezik. Miért téveszti el a célt.
Az Egyetemes Törvények bővebben, még itt olvashatók.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése