2011. március 11., péntek

Ez van

Ez örökérvényű, amit Hamvas így ír le:

"Ahol az embernek és minden létező lénynek a létezésben Istennel való azonosságát felismerik, ott vallás tulajdonképpen nincs. Ahol az embernek a létezésben Istennel való azonossága homályban marad, és a nem -azonosságra építenek,ott vallás keletkezik. Mert a vallás nem egyéb , mint az ember és az Isten nem azonossága, soha nem azonossága , semmi körülmények között nem azonossága és végtelen nem-azonossága. Ebből az ijedelemből és megrettenésből keletkezik a létezésben az ember létével nem azonos isten távolsága és idegensége. Ami éppen a vallás. Az ember a vallás szerint nem azonos, csupán kép és hasonlatosság. Csak másolat. Mintha két féle lét lenne, isteni és emberi. Mintha Isten és ember örökre és végzetesen összemérhetetlen lenne. Mintha a vallást a létezést ketté szakítaná. Egy felsőbb és egy alsóbb létezésre, aminek a következménye természetesen, hogy a létezést tovább szaggatják, népek és fajok és vallások és arcszínek szerint."

És hadd tegyem hozzá kiemelten: VÉLEMÉNYEK ÉS NÉZŐPONTOK szerint szaggatják és mázolgatják, saját hangulatoskodások és okoskodások következtében, hogy miért is nem lehetne az embert és Istent egybe , egyként látni. Az egyszerűség soha nem tetszik az embernek, csak az izgalom. És ha nincs elég, akkor csinál, csak hogy élvezhesse , hogy mekkora áldozat.

Szomorú.

1 megjegyzés: